Digitale

Vertalingen

De leergemeenschap digitale vertalingen is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, ondersteund door i-Partnerschap en verschillende partnerorganisaties.

Hier vind je een wereld aan informatie en opleidingsmateriaal over het vertalen van rechtsregels naar digitale systemen. De praktijk heeft veel behoefte aan professionals die kunnen bijdragen aan het ontwerpen en beheren van digitale systemen die rechtmatig, rechtvaardig, effectief en gebruiksvriendelijk zijn. In deze leergemeenschap vindt rondom dit thema multidisciplinaire samenwerking tussen beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap plaats. Vrijelijke uitwisseling van kennis en ervaringen staat hierin centraal. Kom verder!