Introductiecursus
Digitale Vertalingen

In de introductiecursus nemen we je in vogelvlucht mee langs thema's die bij digitale vertalingen van belang zijn. Voor elke (aankomende) professional die geïnteresseerd is in rechtmatige, rechtvaardige, effectieve en gebruiksvriendelijke overheidsdienstverlening. 

Veel plezier!
Write your awesome label here.

Inhoud

In vogelvlucht langs thema's die bij digitale vertalingen relevant zijn.
Wegwijzer naar verdieping. 

Introductie

In deze module geven we je uitleg over het fenomeen 'digitale vertalingen' en nemen we je mee in de opzet van de introductiecursus. 
Je werkt aan het bereiken van de volgende leerdoelen
Empty space, drag to resize
 • Je kunt beschrijven wat de term ‘digitale vertalingen’ betekent
 • Je kunt de relatie uitleggen tussen digitale vertalingen en algoritmen
 • Je kunt benoemen welke thema’s relevant zijn bij het ontwikkelen en implementeren van digitale vertalingen
 • Je kunt in eigen woorden vertellen op welke niveaus en in welke (overheids)contexten digitale vertalingen voorkomen
 • Je kunt in een eenvoudige casus identificeren of er sprake is van een digitale vertaling

Ontwerpdenken

Deze module draait om het thema ontwerpdenken (of: design thinking). Je werkt aan het bereiken van de volgende leerdoelen.
Empty space, drag to resize
 • Je kunt beschrijven waarom methoden en instrumenten uit het domein van ontwerpdenken (of: design thinking) nuttig kunnen zijn bij digitale vertalingen
 • Je kunt verschillende niveaus beschrijven waarop ontwerpdenken in het kader van digitale vertalingen kan worden toegepast
 • Je kunt de relatie beschrijven tussen mensgericht ontwerpen en het vertrekken vanuit levensgebeurtenissen bij (digitale) overheidsdienstverlening
 • Je kunt verschillende onderzoeksmethoden benoemen waarmee in het kader van ontwerpprocessen wensen en behoeften van gebruikers kunnen worden onderzocht
 • Je kent verschillende (overheids)initiatieven waarin ontwerpdenken wordt gestimuleerd of toegepast

Analyse en interpretatie

Deze module draait om een essentieel aspect bij digitale vertalingen: analyse en interpretatie van rechtsregels. 
Je werkt aan het bereiken van de volgende leerdoelen 
Empty space, drag to resize
 • Je kunt beschrijven wat analyse en interpretatie van rechtsregels inhouden
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen alternatieve en cumulatieve voorwaarden in rechtsregels en deze in eenvoudige situaties benoemen
 • Je kunt uitleggen dat bij digitale vertalingen altijd keuzes moeten worden gemaakt bijde interpretatie en inhoud van (onderdelen van) rechtsregels, waardoor invulling wordt gegeven aan rechtsregels
 • Je kunt verschillende interpretatiemethoden beschrijven die kunnen worden ingezet bij interpretatie van rechtsregels
 • Je kunt het belang benoemen van zorgvuldige en transparante documentatie van analyse en interpretatie bij digitale vertalingen

Gegevens

Deze module draait om de rol van gegevens in de praktijk van digitale vertalingen en digitale  overheidsdienstverlening. Je werkt aan het bereiken van de volgende leerdoelen

Empty space, drag to resize
 • Je kunt beschrijven wat de rol is van gegevens bij digitale vertalingen en overheidsdienstverlening
 • Je kunt op hoofdlijnen beschrijven welke technologie er wordt gebruikt en welke knelpunten er hierbij in de overheidspraktijk spelen
 • Je kunt op hoofdlijnen beschrijven wat de principes 'gegevens bij de bron' en 'regie op gegevens' betekenen, die richting geven aan oplossingen waaraan binnen de overheid wordt gewerkt

Taal

In deze module staat de rol van taal en communicatie in de praktijk van digitale vertalingen en digitale overheidsdienstverlening centraal. 
Je werkt aan het bereiken van de volgende leerdoelen
Empty space, drag to resize
 • Je kunt benoemen wat de uitgangspunten voor overheidscommunicatie zijn.
 • Je kunt de relatie uitleggen tussen digitale vertalingen en taal.
 • Je kunt een tekst op niveau C2 onderscheiden van niveau B1.
 • Je kunt in een eenvoudige casus identificeren of er sprake is van een begrijpelijke taal op B1 niveau.
 • Je kunt uitleggen wat het begrip ‘stress sensitieve communicatie’ inhoudt.

Juridische kaders

In deze module gaan we in op de juridische kaders die in de praktijk van digitale vertalingen van belang zijn. 
Empty space, drag to resize
 • Je kunt benoemen wat de zes beginselen van behoorlijk ICT-gebruik zijn.
 • Je kunt uitleggen welke wetgeving en beleidsregels van toepassing zijn.
 • Je kunt uitleggen hoe je “Privacy by design” in de praktijk kunt toepassen.

Methodologie

Webcollege

In elke module vind je een webcollege, waarin de inhoud wordt toegelicht

Uitleg en verdieping

Hiernaast vind je uitleg, interviews met professionals, blogs en verdiepende literatuur

Oefenvragen

Om te testen of je de inhoud begrijpt, vind je in elke module oefenvragen